Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Nyt forbud mod testning af husholdningsprodukter på dyr

Det engelske Indenrigsministerium har indført et forbud mod afprøvning af husholdningsprodukter på dyr med virkning fra oktober.

uk newsEn større, grundig høring om hvilken betydning et sådant forbud vil have på industrien og økonomien er gået forud.

Forbuddet vil gælde for produkter, der indkøbes af private til brug i hjemmet og i haven, herunder rengøringsmidler, pudsemidler,rensemidler, maling og dekorationsprodukter, vaskermidler, lim og luftfriskere. Det dækker ikke pesticider, medicinske produkter, emballage eller produkter, der er bestemt til brug for fagfolk i et industrielt miljø. Forbuddet er kun delvist, fordi der kan være undtagelser, hvis testning af et stof er krævet under EU-regler – f.eks. i forbindelse med REACH.

Forbuddet blev annonceret tidligere på året af indenrigsminister Lynne Featherstone, der lovede at restriktionerne ville blive gennemført så fuldstændigt som overhovedet muligt. Hun oplyste, at et ønske om at måtte anvende forsøgsdyr til testning af indholdsstoffer, som ikke er omfattet af andre regelsæt, vil kræve konkrete ansøgninger til godkendelse. “Vi vil anvende en omhyggelig cost-benefit-analyse ved sådanne ansøgninger, som vi iøvrigt forventer vil være få.”

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…