forsøgsdyrenes værn

Prisuddeling for dyrefri antistoffer

Ved den internationale prisuddeling i Bruxelles modtog to fremragende kandidater hver en pris på 10.000 euro. I begge prisvindende projekter anvendes der hverken forsøgsdyr eller animalske ingredienser og begge projekter bidrager i høj grad til udvikling, distribution og promovering af dyrefrie antistoffer på verdensplan.

European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), som Forsøgsdyrenes Værn er medlem af, uddelte d. 30. marts en pris dedikeret til udvikling og anvendelse af dyrefrie antistoffer. De to vindere fra henholdsvis Tyskland og Schweiz præsenterede deres ekstraordinære bidrag til udvikling og udbredelse af konkret viden om ikke-animalske antistoffer. Medlemmer af EU-Parlamentet og EURL ECVAM’s* Joint Research Center (JRC) bidrog med indlæg og diskussioner om vigtigheden af ​​dyrefri antistofproduktion.

Præsentation af prisvinderne

forsøgsdyrenes-værn-ecea-antistof-pris
Prisvinderne Dr. Pierre Cosson og Dr. Esther Wenzel flankerer parlamentsmedlem Tilly Metz.

Den ene prisvinder er firmaet Abcalis GmbH fra Braunschweig, Tyskland, som er én af ​​pionererne inden for dyrefri antistofproduktion med brug af den såkaldte Phage Display-teknologi. Ved prisoverrækkelsen talte Abcalis’ medstifter, Dr. Esther Wenzel, om virksomhedens projekter, der sigter mod at erstatte den største gruppe af dyre-afledte antistoffer med de overlegne “multiklonale” antistoffer. “Dyrefrie antistoffer er vejen frem. Brug et dyrefrit antistof, næste gang du bestiller antistoffer”, opfordrede Dr. Wenzel.

Den anden prisvinder er professor, Dr. Pierre Cosson, og hans kolleger ved Geneva Antibody Facility ved Genève Universitet i Schweiz. I deres frit tilgængelige ABCD-database oplister vinderne tusindvis af rekombinante dyrefrie antistoffer, som er gjort tilgængelige for alle interesserede forskere. Dr. Cosson og hans kolleger har etableret det videnskabelige tidsskrift Antibody Reports med fri adgang. “Det vi har hér, er en komplet værktøjskasse, som kan bruges af enhver forsker til at finde det antistof, de har brug for.” sagde Dr. Cosson. 

Parlamentsmedlem: vi skal satse på dyrefri antistoffer

Dr. Corina Gericke åbnede prisoverrækkelsen med en velkomsttale og en begrundelse for ECEAE’s valg af de to prismodtagere og desuden var der indlæg af Parlamentsmedlem Tilly Metz og Joao Barroso, medlem af Det Fælles Forskningscenter (JRC) i Europa-Kommissionen og EURL ECVAM*. Talerne bakkede op om behovet for at bevæge sig væk fra dyre-afledte antistoffer og gjorde rede for, hvordan dette kan opnås i EU. ”Vi kan, bør, og skal finansiere ikke-animalske metoder i langt højere grad. Lovgivere og andre bestemmende myndigheder er i øjeblikket langt bagud i forhold til den offentlige mening og nu bør vi kræve, at udfasning af dyreforsøg bliver en politisk prioritet” udtalte Parlamentsmedlem Tilly Metz.

I ECEAE opfordrer vi alle biomedicinske forskere til at adoptere brugen af ​​dyrefrie antistoffer og reagenser i deres arbejde og opfordrer indtrængende EU-Kommissionen samt de enkelte medlemslande til at implementere ECVAMs rapport “Anbefaling om antistoffer, der ikke stammer fra dyr”.

* EURL ECVAM = EU Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EU’s referencelaboratorium for alternativer til testing på dyr)

Antistoffer er stoffer, der er meget udbredt i terapi og forskning og bruges som detektionsreagenser i utallige diagnostiske tests. I modsætning til de antistoffer, der ellers bruges, produceres dyrefri antistoffer ikke i dyr, men derimod i reagensglas ved hjælp af bioteknologiske processer. Det giver flere fordele for brugerne, da sådanne antistoffer altid er præcist molekylært definerede sammenlignet med blodprodukter fra dyr og de kan produceres i ubegrænsede mængder.