forsøgsdyrenes værn

Stemning imod dyreforsøg

Afstemningen viste, at:

73 % er enige i at brugen af dyr i forskning, testning og uddannelse er meget bekymrende.

76 % er enige i at der skal gøres mere for at fremskynde den fulde udskiftning af dyreforsøg inden for videnskabelig forskning, testning og uddannelse.

77 % er enige i at Europa-Kommissionen og dens medlemsstater bør udvikle en koordineret strategi for indføring af dyrefri metoder og udfasning af brugen af forsøgsdyr til videnskabelig forskning, testning og uddannelse.

75 % er enige i at EU bør være førende på verdensplan i at bevæge sig hen imod videnskab og nyskabelse uden brug af dyr.

En tilsvarende procentdel findes blandt finske borgere ifølge en meningsmåling fra 2021 foretaget af firmaet Taloustutkimus. Den viser, at 78 % af finnerne er enige i, at dyreforsøg gradvist bør erstattes af dyrefri metoder.

Dyrs etiske status er for en del mennesker i højere og højere grad blevet et afgørende spørgsmål i takt med en stigende miljøbevidsthed. Alligevel har en del mennesker fortsat svært ved at se en sammenhæng mellem respekt for dyreliv i alle dets former og hvilken betydning det har for naturen. Når det drejer sig om forsøgsdyr, er der blandt en del mennesker fortsat en manglende viden om, hvad dyrene reelt udsættes for og en tro på, at (hvilket ofte fremføres fra forskerside) ”vi har verdens bedste dyreforsøgslov”. Nej, det har vi ikke. Vi har den samme lov som de øvrige EU-lande, og den kan gradbøjes, mener Forsøgsdyrenes Værn.