forsøgsdyrenes værn

Dyrefri test af kemikaliers giftighed

In English

På Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er der udviklet en dyrefri metode, Constrained Drop Surfactometer (CDS), til at undersøge kemikaliers giftighed ved inhalation. I spidsen for projektet står cand. scient., Ph.d. Jorid Sørli.

Jorid Sørli foran Constrained Drop Surfactometer-modellen.

Mennesker der arbejder med kemikalier, som anvendes til at imprægnere overflader som f.eks. tøj, sko, bilruder og byggematerialer som fliser og gulve, indånder disse stoffer, og det kan påvirke deres vejrtrækning. Det viser sig, at de kemikalier, som giver akutte lungeskader, påvirker en tynd væskefilm, som dækker den del af lungerne, der står for udvekslingen af gasser mellem luft og blod – f.eks. ilt. Væskefilmen kaldes for lungesurfaktanten, og den har en vital funktion i lungerne. Den nedsætter overfladespændingen, når lungerne bliver presset sammen (dette sker ved hver udånding).
Hvis overfladespændingen ikke falder, vil lungeblærerne i de dybe dele af lungerne klappe sammen. Det betyder, at noget som normalt kræver minimalt med energi – nemlig at trække vejret – bliver hårdt arbejde.

Når stofferne testes i dyreforsøg kan det udvikle sig fatalt for forsøgsdyrene. For at mærke kemikalier korrekt foreskriver de officielle retningslinier idag, at den helbredsmæssige effekt ved indånding skal
undersøges. Den officielle betegnelse for metoden er ’OECD Technical Guideline 436,’ og den kan belaste dyrene meget: mus eller rotter udsættes for kemikaliet i op til 4 timer, mens de ligger fastspændte i små rør med snuden ind mod en lukket beholder, hvor kemikaliet ledes ind. Herefter observeres de i 14 dage.

Constrained Drop Surfactometer – piedestal

Den nye model kan simulere, hvad der sker i lungerne, når man indånder luft med kemikalier. Alternativet er også velegnet til at teste farmaceutiske hjælpestoffer og nanopartikler, så modellen har et stort anvendelsespotentiale inden for flere områder.

Forsøgsdyrenes Værn finder metoden med brug af forsøgsdyr stærkt kritisabel og mener, at Jorid Sørlis projekt er støtteværdigt, idet det vil kunne erstatte den nuværende metode med brug af dyr. Hendes mål er nu at gennemføre de undersøgelser, der kræves for at CDS kan blive godkendt af de regulatoriske myndigheder.