forsøgsdyrenes værn

Hudkræftmodel uden brug af forsøgsdyr

In English

Den britiske forsker David Hills forskningsprojekt har Forsøgsdyrenes Værn fundet støtteværdigt, fordi det retter sig mod at skabe nye terapeutiske metoder til behandling af modermærkekræft, og fordi det sætter fokus på at reducere tumorcelledeling, samt bremse tumorvækst og forhindre spredning af sygdommen. De allerfleste af de nye behandlingsformer der forskes i, baserer sig i høj grad på såkaldte ”dyremodeller”, som ofte forårsager stor lidelse for forsøgsdyrene.

David Hill med en model af sin ny dyrefri forskningsmetode: 1) Den kunstige menneskehud dannes i løbet af 5 uger. 2) Kræftcellerne tilføres og danner en ’rede’ mellem hudlagene (sort pil). 3) Modermærke-kræftcellerne formerer sig og trænger ned i det nedre hudlag efter ca. 7 uger (se sort pil)

Men i David Hills projekt ønsker man nu at udvikle modellen, så der slet ikke anvendes dyr eller komponenter fra dyr. Tidligere i udviklingsfasen har modellen anvendt dele af hypofysen fra kvæg, men han ønsker nu at gøre modellen helt fri for animalske dele. Brugen af disse kan nemlig give varierende resultater fra gang til gang. Hill og hans team har udviklet en model, der simulerer menneskets hud, og hvor man konstant kan overvåge kræftcellerne, når de invaderer huden. Man har også mulighed for at undersøge cellernes bevægelser i et mikromiljø, der i langt højere grad minder om menneskets hud modsat nu, hvor man lader kræftcellerne dele sig i forsøgsdyr. Det betyder, at resultaterne er langt mere anvendelige, fordi de ikke først skal “oversættes” fra dyr til menneske med alle de fejlfortolkninger det indebærer.

David Hills model kan også let tilpasses undersøgelser af en lang række andre hudsygdomme, og udviklingen af den ny hudmodel vil dermed kunne sikre, at fremtidige generationer af forskere vil være i stand til at udføre hudforskning uden brug af forsøgsdyr.