forsøgsdyrenes værn

Stor sejr for forsøgsdyrene

Forsøgsdyrenes Værn hilser Europa-Parlamentets overvældende flertal for en plan om at afslutte forsøg på dyr velkommen.

Europa-Parlamentet stemte d. 15. september med 667 stemmer for og 4 imod om en plan* om at erstatte dyreforsøg med pålidelig, dyrefri forskning.

Det er en sejr for forsøgsdyrene og i sidste ende for mennesker, at man nu vil arbejde hen mod innovativ, menneskerelevant forskning. Dyrefri forskning er på internationalt plan et forskningsfelt i rivende udvikling, og Forsøgsdyrenes Værn støtter en række videnskabelige projekter finansielt. Vi er helt overbeviste om, at medfølelse med forsøgsdyrene ikke vil medføre, at forskningen går i stå − der skal blot udvises en vilje til at tage nye teknikker til sig og tænke i andre baner. Lovgivningen** på området tilsiger allerede forskere at anvende andre metoder end dyreforsøg, hvor det overhovedet er muligt, men udviklingen går utrolig langsomt”.

Den vedtagne handlingsplan opfordrer Europa-Kommissionen til at opstille en EU-dækkende handlingsplan for den aktive fase af brugen af ​​dyr i forsøg ved at definere milepæle og mål for at fremme udskiftningen af dyr med forsøgsmetoder, der er menneske-relevante og pålidelige. Næsten 10 millioner dyr anvendes hvert år i invasive forsøg i EU – et enormt antal dyr, som desværre har været relativt uændret i det sidste årti.

Parlamentet anerkender det europæiske mål om at reducere og forfine brugen af ​​dyr, men det går alt for langsomt og til dato er der ikke er etableret en reel koordineret plan til fuld udskiftning af dyreforsøg. Ved at kræve en handlingsplan for EU med en ambitiøs tidslinje og en liste over milepæle har Europa-Parlamentet vist, at en udfasning af forsøg på dyr, der anvendes til alle videnskabelige formål, er vejen frem mod fremtidsorienteret, innovativ og menneskerelevant forskning. Nu mangler blot, at EU-Kommissionen tager handlingsplanen til sig og anerkender, at moderne forskning uden brug af dyr er vejen frem – for dyr som for mennesker.

Meningsmålinger viser, at afvikling af dyreforsøg er en prioritet for EU -borgerne: i juni 2020 tilkendegav næsten tre fjerdedele (72%) EU-borgere at de var enige i,  at EU bør fastsætte bindende mål og deadlines for afvikling af forsøg på dyr.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11926/meps-demand-eu-action-plan-to-end-the-use-of-animals-in-research-and-testing

* https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2021-0425_EN.html
** Directive 2010/63/EU, Artikel 4, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0063
About us - in English

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70