forsøgsdyrenes værn

Stort avlslaboratorium dømt for dyremishandling

Det store italienske avlslaboratorium Green Hill’s ansvarlige − administrerende direktør Rondot, direktør Bravi samt dyrlæge Graziosi − er ved retten i Brescia fundet skyldige i dyremishandling og ulovlig aflivning af dyr.

forsøgshund beagle

3000 beagle-hunde, som blev konfiskeret da sagen begyndte, er, som en konsekvens af dommen, nu sikret et blivende hjem hos de familier, hvor de har været anbragt.

Overtrædelserne skete gennem en årrække på Green Hill’s avlscenter, en italiensk afdeling af det multinationale selskab, Marshall Bioresources. Green Hill i Italien åbner ikke igen, og den administrerende direktør, Rondot, er idømt 1 år og 6 måneders fængsel, direktør Bravi blev idømt 1 års fængsel, og skal desuden betale en erstatningssum, og laboratoriets dyrlæge, Graziosi, fik 1 år og 6 måneders fængsel.

Den italienske dyreværnsforening, LAV, er meget tilfreds med dommen, som de kalder en fordømmelse af hele det system, som udnytter dyr. Foreningen udtaler, at dommen er en milepæl i den retlige beskyttelse af dyr, der udnyttes – det være sig i det industrielle landbrug, på slagterier, på avlscentre, og i dyreforsøg.

Green Hill ligger i Montichiari, Brescia i Italien. Frem til 2012 avlede og leverede denne ’hundefabrik’ beagler til forsøgslaboratorier i hele Europa. Efter flere års demonstrationer og protester for at få lukket stedet kom der et vendepunkt i juli 2012, idet den offentlige anklager i Brescia fratog avlslaboratoriet myndigheden over alle beagler i Green Hill’s avlsfacilitet og overdrog den til LAV og en anden italiensk dyreværnsforening. Denne beslutning igangsatte en proces, som efterfølgende førte til retsforfølgelse af de ansvarlige for avlscenteret, der blev anklaget for grusomhed mod dyr, dyremishandling og unødvendig aflivning af dyr.

Forløbet af “Green Hill-sagen” er blevet fulgt tæt af medierne og offentligheden siden den tog sin begyndelse i 2012, og er et tredobbelt nederlag for Green Hill, både fra et retligt og et juridisk synspunkt:

1. De tre ansvarlige er blevet dømt af retten i Brescia for dyremishandling og aflivning af dyr. Dommeren har også frakendt dyrlægen retten til at udøve sit hverv i 2 år, og de to andre ansvarlige er ligeledes blevet dømt til ikke at måtte virke professionelt i samme periode. Det er en en skelsættende beslutning, som vil skabe præcedens, og som fortæller noget om graden af de lidelser, som er blevet påført de mange forsøgshunde.

2. De 3000 beagler, der oprindeligt blev beslaglagt tilbage i juli 2012, er nu endeligt blevet konfiskeret af dommeren, og har fået lov til at forblive hos de mange familier, der havde givet dem husly. En hidtil uset sejr for Italien, for hele Europa, for de mange hunde og for de juridiske konsekvenser, som dommen indebærer: “principperne om retsstaten og respekt for dyrs velfærd er bindende ved lov, selv når det kommer til tvivlsomme og upålidelige aktiviteter som forsøg på dyr”, udtaler den italienske forening.

3. Når Green Hill-avlsfaciliteten ikke genåbner, så skyldes det det italienske lovdekret 26/2014, som det lykkedes LAV at få godkendt i marts 2014. Dekretet forbyder opdræt af hunde, katte og primater til brug i testning og forsøg.

Advokaterne kunne ikke skjule deres glæde over dommen.
Advokaterne kunne ikke skjule deres glæde over dommen.

Dommen ville ikke have været mulig uden lov 189 fra 2004 som fastslår, at unødvendig aflivning eller drab på dyr er en forbrydelse, som straffes. Rent symbolsk mener den italienske presse også, at dommen repræsenterer Davids kamp mod Goliath, hvor borgere med respekt for dyr (og en ringe tro på dyreforsøgs fortræffeligheder) står på den ene side og hele dyreforsøgsindustrien på den anden – repræsenteret ved forsøgsudøvere, forsøgsinstitutioner og den multinationale avlsindustri.

De beviser, som repræsentanten for anklagemyndigheden, advokat Ambrogio Cassiani, fremlagde, var meget kontante, og afslørede avlscentrets praksis med at dræbe hunde, der blev ramt af en sygdom, med henblik på at begrænse omkostningerne ved behandle dyrene, men også fordi dyrene ikke længere ville kunne sælges til testformål. Som eksempel kan nævnes, at det var praksis at hvalpe blev dræbt, hvis de fik en hudlidelse – et problem, der kan løses med korrekt behandling og pleje og ordentlig ernæring, men som kan ødelægge dyrets fremtid som forsøgsdyr, idet testresultater kan påvirkes af en tidligere lidelse.

Green Hill var der en meget høj dødelighed blandt beagle-hundene: mellem 2008 og 2012 blev der registreret 6023 dødsfald – et overvældende antal, hvis man sammenligner med de 98 dødsfald, der blev registreret i perioden efter beslaglæggelsen af centret. Hos Green Hill havde man en stor overproduktion, idet man lod hundene reproducere sig kontinuerligt. På den måde havde man hele tiden hvalpe nok til at erstatte de hvalpe, der blev født med en ”defekt” eller som skrantede. De fik lov at dø eller blev aflivet og erstattet med nye hvalpe. Det var almen praksis, og blev anset som mere bekvemt, end at give såvel voksne som hvalpe passende sund ernæring og fornøden pleje.

Carla Campanaro, én af LAV’s advokater i retssagen, beskrev alle de overtrædelser, som Green Hill helt bevidst begik, som “et system baseret på specifikke virksomheds-politikker, der fokuserer på profitmaksimering på bekostning af sundhed og dyreliv – dyr, som blev overladt til at dø istedet for at blive plejet – bl.a. på grund af manglende sundhedsfaciliteter (og kun én dyrlæge til omkring 3000 hunde) men også fordi behandling af dyrene var et fordyrende led, og desuden kunne have den konsekvens, at dyrene efterfølgende var sværere at sælge, fordi de havde gennemgået en medicinsk eller anden behandling.”

LAV formand taler m pressen, copyright
LAV’s formand, Gianluca Felicetti (gråhårede herre i midten med briller) taler med den ventende presse.

“Dommen over Green Hill er en vigtig anerkendelse af indsatsen fra alle de mennesker, der gennem årene har deltaget i arbejdet for at få afsløret forsøgsindustriens metoder, og de ufattelige lidelser forsøgsdyr gennemgår”, fremførte LAV’s formand, Gianluca Felicetti.

Den italienske dyreværnsforening blev i forbindelse med dommen tilkendt en skadeserstatning, og den sum vil foreningen anvende til etablering af et fond, som skal støtte forskning i alternativer til dyreforsøg. Et sådant fond, Alternativfondet, har Danmark haft siden 1980: læs om Alternativfondet hér.

Marshall Bioresources avler bl.a. beagle-hunde, blandingshunde, ilder og minigrise til forsøgsformål. Firmaet har store avlscentre i Nordamerika, Kina, Japan, Indien, Sydkorea og Europa.

Marshall sælger desuden dyrefoder til ildere, hunde, katte, heste, gnavere og fugle. Andre af firmaets produkter sælges under navne som Earth’s Balance (kattegrus, lugtfjerner, produkter til at fjerne skader på græsplænen efter hundeurin m.m.) og GoodBye Odor (lugtfjerner, bruseprodukter til fugle m.m.) og Peters hvis sortiment dækker legetøj til dyr, godbidder, gemmehuler til kaniner, transportkasser, halsbånd, modetøj til ildere, og produkter til pleje af dyr.