forsøgsdyrenes værn

Forslag til breve

Forslag til breve til:

Ipsen Ltd i England

Merz Pharma i Tyskland

Ipsen Pharma i Tyskland

Galderma Laboratories GmbH i Tyskland

Den tyske landbrugsminister i Berlin