forsøgsdyrenes værn

Virus i mælk

..fra amerikanske kvægbesætninger. Nu vil tyske forskere smitte raske malkekøer, og løbende tage prøver fra køernes mælk – en mælk koen producerer til den kalv, den har båret på i 9 måneder, men kalven fjernes fra den efter fødslen, fordi mennesker vil have mælken. To måneder efter koen har født, og fået frataget sin kalv, befrugtes den kunstigt på ny. Man anskuer køerne som “produktionsenheder”.

Læs mere »

Dyrefri forskning påviser mentolcigaretters skader i lungevæv

Forskere ved University of California har undersøgt populære elektroniske engangscigaretter og fandt ud af, at alle indeholdt tilsætningsstoffet WS-23, som giver en kølende fornemmelse, der er stærkere end mentol. Desuden viste forsøget, at WS-23 beskadigede cellestrukturen i rekonstrueret humant lungevæv, hvilket peger på en potentiel sundhedsrisici, hvis det uden restriktioner anvendes i e-cigaretter og andre tobaksprodukter.

Læs mere »

Den pris dyrene betaler

“Når vi tænker på omkostningerne og fordelene ved dyreforsøg, er det naturligt − desværre − at antage, at kun omkostninger og fordele for mennesker er relevante. Men der er andre væsener, hvis velfærd påvirkes, nemlig de dyr, som eksperimenterne udføres på. Af alle mulige årsager er denne kendsgerning stort set blevet overset i det meste af medicinens historie. I selv den skarpeste form for argumenter til fordel for dyreforsøg, er selv dyrs fundamentale evne til at føle smerte blevet fornægtet af både biomedicinske forskere og filosoffer.”

Læs mere »

Planer om stor farm med forsøgsaber

Charles River Laboratories, verdens største opdrætter og forhandler af forsøgsdyr, forsøger at etablere en stor farm i Brazoria, Texas, som skal huse aber, der skal bruges i forsøg. Befolkningen i Brazoria County har gjort det klart, at Charles River Laboratories ikke er velkommen. Anlægget skal huse 43.200 aber.

Læs mere »

Græshopper i forsøg

To tyske forskere fra City University of Applied Sciences Bremen har valgt at bruge de tyske skatteydernes penge på et lidelsesvoldende dyreforsøg: de byggede en skræddersyet centrifuge – en maskine, der kan udøve en kontinuerlig og målbar mekanisk kraft på, hvad der er inde i den. På centrifugen monterede de bure, hvor de i hver placerede en nylig klækket græshoppe (Locusta migratoria).

Læs mere »
About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

33 32 00 16

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.

Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…